Jullie verhaal in het kort

2017

Feest voor vluchtelingen

Vrije School De Zwaneridder

Gelderland

Mentor / begeleider

Silvie Walraven

Leerlingen

Liv, 12

Mante, 12

Simon, 12

Axel, 12

Donna, 12

Step 1 VOEL

- verwaarloosde dieren - dementie - overreden dieren - vluchtelingen - kindermishandeling

We kozen (via stemming) voor het probleem van vluchtelingen die het moeilijk hebben, vanwege trauma's, slechte huisvesting, onzekerheid, weinig sociale contacten, etc.

Vluchtelingen in AZC's. Ze moeten lang wachten op een verblijfsvergunning en op gezinshereniging. De omstandigheden in de AZC's of andere opvanglocaties zijn vaak slecht. Het is moeilijk om de Nederlands taal te leren en het inburgeringsexamen te halen.

Step 2 Imagine

- koken voor / met vluchtelingen - knuffels naaien voor vluchtelingenkinderen - lobbyen voor gebruik nieuw gebouwd AZC - uitjes organiseren - spelletjes organiseren - geld / spullen inzamelen

We besloten om een feest voor vluchtelingen te organiseren, waarin we verschillende bedachte activiteiten konden combineren.

Step 3DOE

Na met verschillende mensen die met vluchtelingen werken gepraat te hebben, bleek het nog niet zo gemakkelijk om een geschikte locatie te vinden. Uiteindelijk hebben we een feest georganiseerd voor cursisten van een inburgeringscursus. Voor de hapjes hebben we sponsoring gevraagd en gekregen van een lokale supermarkt. We hebben zelf spullen bij elkaar gezocht voor het feest, uitnodigingen gemaakt, van tevoren gesproken met de cursisten en hun docent en toen alles geregeld in een zaaltje binnen de school.

Een fantastisch leuk feest waarin we elkaar wat beter hebben leren kennen, met muziek, hapjes, spelletjes, dans en een workshop knuffels naaien.

20-50

'Wat een mooi initiatief, om elkaar wat beter te leren kennen!' (docent inburgering) 'Wat hebben jullie er een mooi feest van gemaakt ! En wat een meevoelende kinderen. Heel mooi dat ze het samenzijn met ons nog wilden meemaken, voordat ze de basisschool gaan verlaten.' 'Een bijzondere ervaring om echt met vluchtelingen te praten, ik werd er heel blij van.'

We hadden niet veel tijd, omdat het aan het einde van het schooljaar was en we veel moesten oefenen voor het eindtoneel. We werden ook een beetje van het kastje naar de muur gestuurd door verschillende organisaties bij het zoeken naar een locatie en deelnemers aan het programma. We hadden de moed al een beetje opgegeven dat het nog zou lukken om iets te organiseren voor het einde van het schooljaar, maar toen er eenmaal door de juf een nieuw contact gelegd was met de docent van de inburgering, gingen we daar snel zelf ook op bezoek en waren helemaal enthousiast door de vriendelijkheid en interesse van deze mensen. We hebben onze plannen toen toch gewoon doorgezet en het was een heel mooie ervaring!

7-15 dagen

Step 4 DEEL

We hebben een stukje in het weekbericht van de school gezet. Verder hebben we stukken ingestuurd en deze zijn geplaatst in twee lokale kranten en via Facebook verspreid. Leerkrachten en ouders waren enthousiast over het initiatief en willen volgend jaar wel een vervolg hieraan geven. Op Facebook werd het verhaal via de Vrije School pagina gedeeld onder andere scholen leerkrachten.

Meer dan 100 dagen

Helaas zijn wij nu van deze school af, maar de schoolleider en leerkrachten van de school willen volgend jaar verder met DFC en ook met de interactie tussen de school en vluchtelingen.