ПРЕГЛЕД НА РАЗКАЗА

2019

Заедно за промяна

ОУ "Яне Санднански"

Пловдив

МЕНТОР

Росица Щерева

УЧЕНИЦИ

Иван Иванов, Антон Петров, Мария Искрева, Николай Господинов, Елана Диманова,

Step 1 ПОЧУВСТВАЙ

1. Обновяване и озеленяване на двора и игрището. 2. Поддържане на чистотата в сградата на училището и двора. 3. По-чист въздух в нашия град.

Работим за едно по-чисто и по-екологично училище. Искаме нашето училище да бъде красиво, чисто и озеленено. Прекарваме дните си в него и желаем да играем, учим и общуваме в безопасна и чиста среда.

От проблема бяха засегнати всички ученици (31паралелки). Притесняваха се дали биха могли да променят нещо, като са само деца.

Step 2 Imagine

1. Площадка за деца със СОП 2. По-голям стол, велоалея, места за почивка в двора. 3. Игрища с изкуствена трева. 4. Дворът да има повече растения, повече кошчета за боклук, повече пейки. 5. Да се сложи телена ограда на детската градина, за да не летят топките в двора и. 6. Да бъде по-чисто в класните стаи, в коридорите, в тоалетните, в двора.

1. Да бъде по-чисто в класните стаи, в коридорите, в тоалетните, в двора. 2. Да засадим дръвчета, да помогнем в озеленяването и облагородяването на двора.

Step 3НАПРАВИ

Направихме презентация, с която посетихме всички паралелки, за да споделим нашите идеи със съучениците ни и които паралелки пожелаят да се присъединят към нас. Поканихме родителите ни на родителска среща. Запознахме ги с нашите идеи. Представихме на училищното ръководство моделите за училищния двор. Написахме Открито писмо да кмета на района, в които живееми го поканихме с екипа му да се присъединят към нас. Всички ни подкрепиха. Обявихме през месеците март и април по една "Седмица за чистотата", а през май - "Месец на чистотата". За Денят на Земята засадихме дръвчета, дарени ни от кметството. Всички събираме пластмасови отпадъци, за да пазим природата и да закупим с тях растения за озеленяването на училищния двор.

1. Оказа се, че нашите проблеми са на всички и само е било нужно да ги обединим. Сега в училището ни повече ученици полагат грижи за поддържането на чистота. 2. Желанието да озеленим и облагородим двора и площадките за игра също намери съмишленици. С помощта на училищното ръководство,Ученическия съвет и родителите, започна кампания за засаждане на дървета и промяна на метата за отдих.

Предложението ни за опазване на чистота в училищната среда повлия на поведението на повечето ученици в начален етап.

Родителите ни казаха, че "ако когато са били деца, някой ги е бил насочил да мислят по този начин, са можели да се реализират по-добре в живота".

За нас беше предизвикателство да повярваме, че ние можем да променим нещо. Заедно мислихме как да постигнем целите. Разбрахме, че заедно можем всичко.

повече от 30 дни

Партньорство за постигане на целите

"Заедно за промяна" защото, когато заедно играем е по-весело, когато заедно учим е по-лесно, когато заедно мечтаем добиваме "суперсили" и можем да постигнем всичко.

Step 4 ДЯЛ

Презентирахме в паралелките, пред родителите, пред училищното ръководство, пред гостите в чест на Денят на Земята.

Повече от 100

В следващата година сме петокласници. Искаме в ученическия съвет да помислим как да продължи реализирането на идеите ни. Знаем, че ще намерим подкрепа от съучениците си и от възрастните.